НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ

Археологически проучвания

Никополис Ад Нестум


Интересът на изследователите към античния Никополис ад Нестум датират от края на XIX и началото на XX век. От този период са и някои интересни сведения за него. Съобщава се, че още тогава останките му са обект на системно разграбване и унищожение. За щастие още през 30-те години на XX век някои находки са прибрани за съхранение в Археологическия музей в София.

Първите разкопки на територията на Никополис са проведени през 1980-1987 г. Част от разкритите руини са консервирани и пригодени за посещение и наблюдения на туристи. За жалост след 1990 г. направеното е почти унищожено. В 2007 г. проучванията са възобновени. Същите продължават и днес, макар и в по-скромни мащаби.


Никополис Ад Нестум

 
Понастоящем е разкрита и проучена само малка част от някогашното селище – югоизточният ъгъл на укрепеното, през втората половина на IV или началото на V век, пространство на античния град. То включва част от крепостните стени (292 метра от южната и по около 100 метра от западната и източната) с 8 кули, които са частично възстановени, и намиращите се в непосредствена близост до тях терми, някогашни търговски обекти, черква и жилищни постройки.

Археологическият обект е опасан от предпазна ограда с постоянно видеонаблюдение. Направени са и пътеки, настлани с плочи, които улесняват разглеждането на разкритите останки от града. За удобство на посетителите до входа на обекта е изграден паркинг. По време на престоя си те се придружават от уредник.


НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ 

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД