НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ

Цени и работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ: 

От 1 ноември до 31 март:
08:00 ч. до 12:00 ч.
13:00 ч. до 17:00 ч.

От 1 април до 31 октомври:
08:00 ч. до 12:00 ч.
13:00 ч. до 21:00 ч.

ВХОДНИ ТАКСИ:

Вход:
ученици – 2,00 лв.
възрастни – 3,00 лв.

Контакти: 0894 34 90 39НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ 

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД