НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ

Разкрити обекти

1

Крепостна стена

Част от първоначалната територия на града е заградена със стена с дебелина 2,40 – 2,60 m. Крепостните стени са частично запазени като на места достигат до 5 – 6 m височина. Изпълнението на зидарията е от типа opus mixtum – градени със споени с хоросан камъни, редуващи се с пояси от четири реда тухли. От разкритите крепостни стени изцяло е проучена южната, която е била изградена с 4 кръгли кули. Южната порта е отворена в 40 метрова екседра, защитена с квадратни кули.

2

Градско жилище

Богатото жилище е разположено в югоизточния ъгъл на укрепения град до югоизточната ъглова кула. Изградено е преди да бъде съградена крепостната стена. Жилищните помещения са разположени около вътрешен двор с мраморна колонада (перистил) с покрит портик. Най-голямото помещение е кухнята. При първоначалния план в центъра на двора е имало басейн (имплувий), който на по-късен етап е превърнат във вътрешен двор, настлан с калдъръм.

3

Късноантична баня

Архитектурният план на банята я определя като провинциална публична баня от блоков тип с хипокаустно отопление. Построена е около 20-те години на IV век, като отново изграждането ѝ е предхождало това на крепостната стена. В края на IV или началото на V век сградата е опожарена. Вероятно е унищожена при готски набези в края на Втората готска война. В края на V век отново е възстановена. Свидетелство за това е златна монета на император Зенон открита при разкопките. Вероятно е била функционираща до края на третата четвърт на VI век и окончателно е била срината при земетресение.

4

Църкви

В района на Никополис ад Нестум са открити останки от три раннохристиянски църкви. Най-ранната от тях, на 3 километра югозападно от града, е трикорабна базилика с дължина 40,24 метра, строена в края на IV век, преустройвана в края на V – началото на VI век и използвана до края на VI век. Втората църква, също трикорабна, е в центъра на днешното село Гърмен, строена е през V век и е функционирала до втората половина на VI век, като в нея са открити две гробници и остатъци от стенописи. Третата сграда е открита североизточно от днешното село и е датирана към V век.


НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ 

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД